Typy uměleckých fotografů

Typy uměleckých fotografů 150 150 Karel Chytil

Umělecká fotografie

Většina fotografů a znalců světa se v průběhu svého života setká s pojmem umělecká fotografie. Estetická fotografie. Fine art fotografie. Tuze fajn fotografie. Divná fotografie. Definice pojmu je nejednotná a v jistých vědeckých kruzích i rozporuplná. Nám bude stačit jednoduchá pomůcka – jedná se o dílo, které vizuálně a esteticky vypadá zcela jinak než vaše fotografie.

Definováním typů uměleckých fotografů (v mé terminologii snímacích estétů) se zabývala již Rada Starších a Střízlivých ve večerních hodinách v létě roku devatenáct set po Kristu. Roční období bylo zvoleno čistě z důvodů pozorovacích – obecně teplé měsíce přejí výskytu subjektů. Vycházel jsem z původních pramenů uložených na půdě domku v Saint-Denis. Vzhledem k utajení místa nálezu nemohu sdělit přesnou polohu, ale našli byste jej necelých devět a půl kilometru od středu Paříže.

Typ přímo úměrný aneb Mám tam linii

 • minimalisté (včetně stravovacích návyků)
 • často je potkáte v zakouřeném baru s linií koksu (tvůrčí analogie)
 • hledají změti čar a zákonitosti promítání lineárních urychlovačů iontů stříbra (analogový podtyp)/ interpolaci signálu (digitální podtyp)
 • k ořezu fotografií používají dlouhých nůžek respektive dlouhého pohybu počítačových myší

Typ nepřímo úměrný aneb Mám tam hyperbolu

 • z historického hlediska fotografové okouzleni křivkami dvou banánů propašovaných v bedně od mandarinek (cca 1898, předměstí Lyonu)
 • charakteristická líbivost v zákrutách
 • úsměv při pohledu na hrací kostku (zřejmě jízlivý)

Typ kombinovaný aneb Nevím, co dělám

 • původně spolek založený nespokojenými černými ovcemi z rodin přímo úměrných a hyperbolických
 • v dobrém rozmaru jsou schopni zaznamenat čáry a křivky
 • předchůdci moderní větve Fotografa třetího tisíciletí

Polévkový typ aneb vše je umění

 • historicky první propagátor písmenkových polévek jako školní vyučovací metody namísto slabikářů
 • nástupci dále vyučují fotografii jako koncepci dobrého oka a kvalitní lžíce
 • hledání krásy v konzumu, umění budiž vše kolem nás
 • 1906, povstání klubu Naber a zři (neplést s klubem Naber a žer)

Typ Terminátor

 • fotograf ve středních letech
 • vyznačuje se deformitou mozku způsobenou sledováním sci-fi filmů
 • dokáže analyzovat kružnice, čáry, hyperboly, elipsoidy a šišoidy
 • nedokáže však vizi přenést na film respektive digitální médium
 • kritik a vypravěč v roztrhaných džínách s potlačovanou chutí na cigarety, samotář
 • endemit

Krabicový typ

 • filozof
 • častá alkoholová závislost: krabicové víno
 • nalezeny záznamy pokusů s dírkovými komorami
 • zdar vole

Nepodařilo se mi získat vícero původních záznamů… Prach odpočíval a zíral na cestičky krysích tlapek. Stránky se koupaly v jezírku inkoustu – mnohé sloužily jako kůrky chleba nezvaným hostům. Na přebalu knihy jsem přesto objevil stopu – vyrytou adresu. Při první příležitosti se vydám po stopách neznámého. Karel Chytil

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.