Typy uměleckých fotografů

Typy uměleckých fotografů

Typy uměleckých fotografů 150 150 Karel Chytil

Umělecká fotografie

Většina fotografů a znalců světa se v průběhu svého života setká s pojmem umělecká fotografie. Estetická fotografie. Fine art fotografie. Tuze fajn fotografie. Divná fotografie. Definice pojmu je nejednotná a v jistých vědeckých kruzích i rozporuplná. Nám bude stačit jednoduchá pomůcka – jedná se o dílo, které vizuálně a esteticky vypadá zcela jinak než vaše fotografie.

Definováním typů uměleckých fotografů (v mé terminologii snímacích estétů) se zabývala již Rada Starších a Střízlivých ve večerních hodinách v létě roku devatenáct set po Kristu. Roční období bylo zvoleno čistě z důvodů pozorovacích – obecně teplé měsíce přejí výskytu subjektů. Vycházel jsem z původních pramenů uložených na půdě domku v Saint-Denis. Vzhledem k utajení místa nálezu nemohu sdělit přesnou polohu, ale našli byste jej necelých devět a půl kilometru od středu Paříže.

Typ přímo úměrný aneb Mám tam linii

 • minimalisté (včetně stravovacích návyků)
 • často je potkáte v zakouřeném baru s linií koksu (tvůrčí analogie)
 • hledají změti čar a zákonitosti promítání lineárních urychlovačů iontů stříbra (analogový podtyp)/ interpolaci signálu (digitální podtyp)
 • k ořezu fotografií používají dlouhých nůžek respektive dlouhého pohybu počítačových myší

Typ nepřímo úměrný aneb Mám tam hyperbolu

 • z historického hlediska fotografové okouzleni křivkami dvou banánů propašovaných v bedně od mandarinek (cca 1898, předměstí Lyonu)
 • charakteristická líbivost v zákrutách
 • úsměv při pohledu na hrací kostku (zřejmě jízlivý)

Typ kombinovaný aneb Nevím, co dělám

 • původně spolek založený nespokojenými černými ovcemi z rodin přímo úměrných a hyperbolických
 • v dobrém rozmaru jsou schopni zaznamenat čáry a křivky
 • předchůdci moderní větve Fotografa třetího tisíciletí

Polévkový typ aneb vše je umění

 • historicky první propagátor písmenkových polévek jako školní vyučovací metody namísto slabikářů
 • nástupci dále vyučují fotografii jako koncepci dobrého oka a kvalitní lžíce
 • hledání krásy v konzumu, umění budiž vše kolem nás
 • 1906, povstání klubu Naber a zři (neplést s klubem Naber a žer)

Typ Terminátor

 • fotograf ve středních letech
 • vyznačuje se deformitou mozku způsobenou sledováním sci-fi filmů
 • dokáže analyzovat kružnice, čáry, hyperboly, elipsoidy a šišoidy
 • nedokáže však vizi přenést na film respektive digitální médium
 • kritik a vypravěč v roztrhaných džínách s potlačovanou chutí na cigarety, samotář
 • endemit

Krabicový typ

 • filozof
 • častá alkoholová závislost: krabicové víno
 • nalezeny záznamy pokusů s dírkovými komorami
 • zdar vole

Nepodařilo se mi získat vícero původních záznamů… Prach odpočíval a zíral na cestičky krysích tlapek. Stránky se koupaly v jezírku inkoustu – mnohé sloužily jako kůrky chleba nezvaným hostům. Na přebalu knihy jsem přesto objevil stopu – vyrytou adresu. Při první příležitosti se vydám po stopách neznámého. Karel Chytil

Napsat komentář

Back to top