Femininity

charcoal drawing

ŽENSKOST (FEMIMINITY), kubismus, uhel, texturovaný papír, kolorizováno © K Chytil