Fotografie mapy

Follow The Map

NÁSLEDUJ MAPU (FOLLOW THE MAP), kombinace dvou fotografií. Inspirováno skladbou Follow The Map postrockové skupiny Mono © K Chytil

Back to top