Follow the Map

Follow the map – kombinace dvou fotografií – mapa Japonska a notový zápis (two photographs blended together, the map of Japan and sheetmusic)

NÁSLEDUJ MAPU(FOLLOW THE MAP), kombinace dvou fotografií. Inspirováno skladbou Follow The Map postrockové skupiny Mono © K Chytil