digital photo of flying bee, autorem Karel Chytil

Bee

Bee (včela) – digitální fotografie včely a slunečnice. Za plného dne. S Fujifilmem a Tokinou 100mm připojenou adaptérem © K Chytil

Back to top